فاطمه نعمتی آلاشتی

۱۹ محصول

همه محصولات

post image

پرده آویز سنتی

بستگی به اندازه از قیمت ۲۵۰هزارتومن شروع میشود تابلو فرش، گلیم و جاحیم و...

۲۵۰,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۳-۱۳
post image

محصولات گلیم -جاجیم-وانواع کیفهای چرم میها ی سوادکوه پل سفید

محصولات گلیم وجاجیم وچرمی دست دوز وچرخ دوزبابهترین ومرغوبترین چرم ونخ وپشم سوادکوه تابلو فرش، گلیم و جاحیم و...

۱۶۰,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
post image

ساک جاجیمی بادسته چرمی

انواع ساک وکوله پشتی وکیف دوشی جاجیمی وگلیمی بامرغوبترین نخ وپشم سوادکوه پل سفید تابلو فرش، گلیم و جاحیم و...

۲۰۰,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
post image

کیف دستی زنانه تمام چرم

انواع کیف چرمی زنانه بادوخت مناسب وچرم مرغوب سوادکوه پل سفید تابلو فرش، گلیم و جاحیم و...

۲۵۰,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
post image

کیف مجلسی زنانه چرم پتینه شتری همراه باآسترچرمی

انواع کیف چرمی زنانه بادوخت مناسب وچرم مرغوب سوادکوه پل سفید تابلو فرش، گلیم و جاحیم و...

۳۸۰,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
post image

انواع کیف پول وجاموبایلی چرمی مردانه

انواع کیف پول چرمی مردانه باچرم مرغوب وکیفیت دوخت عالی سوادکوه پل سفید تابلو فرش، گلیم و جاحیم و...

۲۰۰,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
post image

کیف مدارک مردانه دست دوز

کیف مدارک تمام چرم دست دوز بامرغوبیت چرم ودوخت مناسب وعالی سوادکوه پل سفید تابلو فرش، گلیم و جاحیم و...

۴۰۰,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
post image

انواع کیف پول مردانه وزنانه وجای کارت عابربانک وکارت شناسایی

اانواع کیف پول مردانه وزنانه وکیف جای کارت شناسایی وعابربانک باجنس عالی ودوخت مناسب سوادکوه پل سفید تزئینی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
post image

کیف کج دست دوزچرم همراه باآسترچرم وکیف پول زنانه

انواع کیف کج دست دوزتمام چرم باآسترچرمی تزئینی

۳۶۰,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
post image

کوله پشتی جنس مرغوب ازپارچه ترک

انواع ساک وکوله پشتی وکیف دوشی جاجیمی وگلیمی بامرغوبترین نخ وپشم سوادکوه پل سفید تزئینی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
post image

کوله پشتی ترکیبی ازچرم وپارچه برزنت

انواع ساک وکوله پشتی وکیف دوشی جاجیمی وگلیمی بامرغوبترین نخ وپشم سوادکوه پل سفید تزئینی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
post image

کیف کج دست دوزتمام چرم همراه باآسترچرم طبیعی زنانه

انواع کیف چرمی زنانه بادوخت مناسب وچرم مرغوب سوادکوه پل سفید تابلو فرش، گلیم و جاحیم و...

۳۶۰,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
post image

جاجیم آلاشت

تهیه شده ازبهترین نخ وپشم همراه با بسته بندی شکیل مناسب برای هدیه تابلو فرش، گلیم و جاحیم و...

۱۵۵,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۴-۰۱
post image

کیف دوشی

کیف دوشی تهیه شده از گلیم دست بافت تابلو فرش، گلیم و جاحیم و...

۹۰,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۴-۰۱
post image

کوله پشتی ترکیبی

کوله پشتی ترکیبی از چرم و پارچه برزنت عالی تابلو فرش، گلیم و جاحیم و...

۱۸۷,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۴-۰۱
post image

گلیم دست بافته

گلیم دست بافته 100×60 تابلو فرش، گلیم و جاحیم و...

۳۸۰,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۴-۰۱
post image

گلدون طرح سنتی

گلدون طرح سنتی گلیم و فرش تابلو فرش، گلیم و جاحیم و...

۸۰,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۴-۰۱
post image

کیف و کوله سنتی

کیف و کوله سنتی گلیم و جاجیم تابلو فرش، گلیم و جاحیم و...

۹۰,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۴-۰۱
post image

کیف کج و کوله

کیف کج و کوله پشتی سنتی تابلو فرش، گلیم و جاحیم و...

۹۰,۰۰۰ تومان

سوادکوه
۱۳۹۹-۰۴-۰۱