محمدرضا اقایی زاده

۱۰ محصول

همه محصولات

post image

زیتون کنسروی رامسر

زیتون کنسروی رامسر ترشیجات و مرباجات و شوریجات

۲۰,۰۰۰ تومان

رامسر
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
post image

زیتون کنسروی شکسته

زیتون کنسروی شکسته رامسر ترشیجات و مرباجات و شوریجات

۲۰,۰۰۰ تومان

رامسر
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
post image

زیتون کنسروی درشت

زیتون کنسروی درشت رامسر ترشیجات و مرباجات و شوریجات

۲۶,۰۰۰ تومان

رامسر
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
post image

زیتون بی هسته درشت

زیتون بی هسته درشت رامسر ترشیجات و مرباجات و شوریجات

۲۳,۰۰۰ تومان

رامسر
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
post image

صابون زیتون

صابون زیتون اصلی رامسر روغن های گیاهی

۲۶,۰۰۰ تومان

رامسر
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
post image

زیتون تلخ رامسر

زیتون تلخ عالی رامسر ترشیجات و مرباجات و شوریجات

۱۹,۰۰۰ تومان

رامسر
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
post image

دمنوش برگ زیتون

دمنوش طبیعی برگ زیتون رامسر گیاهان دارویی خشک شده

۱۱,۰۰۰ تومان

رامسر
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
post image

سیرترشی بدن سرکه

سیرترشی بدن سرکه رامسر ترشیجات و مرباجات و شوریجات

۳۰,۰۰۰ تومان

رامسر
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
post image

سیر ترشی با سرکه

سیر ترشی با سرکه رامسر ترشیجات و مرباجات و شوریجات

۱۶,۰۰۰ تومان

رامسر
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
post image

روغن زیتون

روغن زیتون اصلی رامسر روغن های گیاهی

۷۵,۰۰۰ تومان

رامسر
۱۳۹۹-۰۲-۱۱