مهدی تقی پور لمراسکی

۱۵ محصول

همه محصولات

post image

برنج طارم درجه یک

برنج

۲۴,۰۰۰ تومان

گلوگاه
۱۳۹۹-۰۲-۱۶
post image

رب انار

ترشیجات و مرباجات و شوریجات

۳۰,۰۰۰ تومان

گلوگاه
۱۳۹۹-۰۳-۱۲
post image

ازگل

مرکبات

۷,۰۰۰ تومان

گلوگاه
۱۳۹۹-۰۳-۱۲
post image

سبزی فریزر شده

سبزیجات فریز شده

۲۵,۰۰۰ تومان

گلوگاه
۱۳۹۹-۰۳-۱۲
post image

تخم مرغ محلی

تخم( مرغ،اردک،غاز و ....)

۸۰۰ تومان

گلوگاه
۱۳۹۹-۰۳-۱۲
post image

خیار محلی

مرکبات

۳,۰۰۰ تومان

گلوگاه
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
post image

کره محلی

فرآورده های لبنی

۴۵,۰۰۰ تومان

گلوگاه
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
post image

ماست محلی

فرآورده های لبنی

۴,۰۰۰ تومان

گلوگاه
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
post image

شیر محلی

فرآورده های لبنی

۳,۰۰۰ تومان

گلوگاه
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
post image

آب زرشک

ترشیجات و مرباجات و شوریجات

۲,۵۰۰ تومان

گلوگاه
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
post image

رب ازگل

ترشیجات و مرباجات و شوریجات

۴۰,۰۰۰ تومان

گلوگاه
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
post image

کیک های خانگی

شیرینی سنتی

۳۵,۰۰۰ تومان

گلوگاه
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
post image

سیرترشی بدون سرکه

ترشیجات و مرباجات و شوریجات

۲۵,۰۰۰ تومان

گلوگاه
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
post image

عسل

عسل

۱۱۰,۰۰۰ تومان

گلوگاه
۱۳۹۹-۰۳-۲۰
post image

اردک محلی

مرغ ، اردک،غاز محلی

۶۰,۰۰۰ تومان

گلوگاه
۱۳۹۹-۰۳-۲۶